تابع كل ماهو جديد ستارسات

جديد ستارسات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

France beIN sports All + Cine Fr + Arab Channels


France beIN sports All + Cine Fr + Arab Channels


#EXTINF:-1,BeinSports1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6616.ts
#EXTINF:-1,BeinSports2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6617.ts
#EXTINF:-1,BeinSports3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6618.ts
#EXTINF:-1,BeinSports4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6619.ts
#EXTINF:-1,BeinSports5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6620.ts
#EXTINF:-1,BeinSports6
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6621.ts
#EXTINF:-1,BeinSports7
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6622.ts
#EXTINF:-1,BeinSports8
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6623.ts
#EXTINF:-1,BeinSports9
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7338.ts
#EXTINF:-1,Beinsport 10
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7359.ts
#EXTINF:-1,Beinsport 11
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7342.ts
#EXTINF:-1,Beinsport 12
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7343.ts
#EXTINF:-1,Beinsport 13
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7344.ts
#EXTINF:-1,BeinSports 14
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11006.ts
#EXTINF:-1,BeinSports 15
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11005.ts
#EXTINF:-1,BeinSports 16
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11004.ts
#EXTINF:-1,Bein NBA  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12958.ts
#EXTINF:-1,BeinSport HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10559.ts
#EXTINF:-1,Bein News HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8399.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11021.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11019.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11018.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11017.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11016.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 6 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11015.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 7 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11014.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 8 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11013.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 9 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11012.ts
#EXTINF:-1,BEINSPORT 10 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11020.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11011.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11003.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11002.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11001.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11000.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 6 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10999.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 7 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10998.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 8 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10997.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 9 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10996.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 10 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11010.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 11 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11009.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 12 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11008.ts
#EXTINF:-1,beiN SPORTs 13 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11007.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL: BeinMovies1HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7467.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL: BeinMovies2HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7466.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL: BeinMovies3HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7465.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL: BeinMovies4HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7464.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN GULLI.ARABIC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7634.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN STARMOVIES HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7633.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: .BEIN OUTDOOR.HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8383.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN DISCOVERY.LIFE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8385.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN Discovery.MAX.HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8386.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN GOURMET HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8380.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN JEEM HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8384.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: .BEIN NAT GEO PEAPLE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8382.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN  FOX MOVIES HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7632.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN DREAMWORKS HS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7635.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: Bein TRAVEL
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7631.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: Bein SERIE  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7665.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: Bein Discovery SC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7468.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: Bein-Baraem-HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/4834.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL: BEIN Animal Planet
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7463.ts
#EXTINF:-1,MYLOCAL:  BEIN Nat Geo Wild
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7462.ts
#EXTINF:-1,MY LOCAL: BEIN FATAFEAT HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8381.ts
#EXTINF:-1,My local: CINEMA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8395.ts
#EXTINF:-1,My local: FILMS ARTHOUSE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8393.ts
#EXTINF:-1,My local: FOX FAMILY HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8390.ts
#EXTINF:-1,My local: FX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8391.ts
#EXTINF:-1,My local: MBC  DRAMA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8394.ts
#EXTINF:-1,My local: MY HD FILMBOX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8397.ts
#EXTINF:-1,My local: MY HD FIX.FOXI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8396.ts
#EXTINF:-1,---* V.I.P. FR *---
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2572.ts
#EXTINF:-1,My local: MY HD Myme TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8392.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| 13?me Rue HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11134.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| A   HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11053.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| AB MOTEURS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11073.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| AB1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11072.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| ACTION HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11071.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| ANIMAUX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11070.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| ARTE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11052.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Bein Sports 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11133.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Bein Sports 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11132.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Bein Sports 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11131.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| BET FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11121.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| BFM  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11051.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| BFM BUSINESS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11050.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| BFM_SPORT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11049.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Boing FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11120.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Boomerang FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11119.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| C8 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11048.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11130.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal  Sport HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11118.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal Cinéma HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11117.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal Décalé HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11116.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal Family HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11115.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal J HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11114.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Canal Series HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11113.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Cartoon Network  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11112.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| CHASSE et PECHE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11069.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| CHERIE 25 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11068.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Cin?  Classic HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11129.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Ciné Club HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11111.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Cin? Emotion HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11110.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Ciné Famiz HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11109.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Ciné FX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11107.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Ciné Polar HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11106.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Cin? Premier HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11105.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Cine FR_1280Pisson HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11108.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Comédie HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11104.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| D17 HD NOW CSTAR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11047.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Discovery FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11103.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Discovery Science HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11102.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Disney Channel HD f
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11101.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Disney Cinema HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11100.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Disney Junior HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11099.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Disney XD HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11098.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| E! FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11097.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Elle Girl HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11128.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Equidia Life HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11127.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Equidia Live HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11096.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| EURONEWS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11046.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Eurosport 1 F HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11095.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Eurosport 2 F HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11094.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FOOT  24/24
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11093.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FRANCE 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11045.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FRANCE 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11044.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FRANCE 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11043.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FRANCE 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11042.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| FRANCE O HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11041.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Game One HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11092.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Golf Channel FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11040.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| GULLI HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11022.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| HD1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11039.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Histoire HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11090.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Infosport  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11135.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| J-ONE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11038.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| L'EQUIPE TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11067.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| M6  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11037.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| MANGAS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11066.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| MCM FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11036.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| MCM Top HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11035.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| MTV FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11126.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| MTV Hits FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11125.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Nat Geo F HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11089.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Nat Geo Wild FRANCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11088.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Nick Jr. FRANCE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11087.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Nickelodeon f HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11086.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| NT1  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11033.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| NUMERO 23  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11032.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| OCS CHOC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11064.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| OCS CITY HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11063.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| OCS GEANTS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11062.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| OCS MAX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11061.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| ONE TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11085.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Paris Premiere HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11031.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Piwi HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11084.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Planète  CI HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11083.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Plan?te  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11082.ts
#EXTINF:-1,Planète A&E HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11081.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| RFM TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11080.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Golf  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11091.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| NOLLYWOOD_FR_1280P
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11065.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| NRJ 12 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11034.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| RMC DECOUVERTE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11060.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| RTL9 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11059.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Science & Vie HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11124.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Science et Vie HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11058.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Seasons HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11123.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| SFR SPORT 1HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11030.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| SFR SPORT2  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11029.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Syfy HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11028.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| T?l?toon HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11078.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TCM Cin?ma HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11079.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Teva HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11057.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TF1  HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11027.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TiJi HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11077.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TMC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11026.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TOUTE L'HISTOIRE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11056.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TRACE SPORT STARS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11024.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Trace Urban HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11122.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TREK HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11055.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| TV Breizh HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11076.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Ushuaia TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11075.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| VOO_SPORT1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11023.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| VOO_SPORT2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11054.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| Voyage HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11074.ts
#EXTINF:-1,VIP FR| W9 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11025.ts
#EXTINF:-1,VIP IL: Nickelodeon
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5263.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1057.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1064.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1056.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1055.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1054.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD6
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1053.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD7
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1052.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD8
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1051.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD9
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1050.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD10
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1063.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD11
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1062.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT HD12
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1061.ts
#EXTINF:-1,AR_BEIN_SPORTS_1HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2627.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_2HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2628.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_3HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2629.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_4HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2630.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_5HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2631.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_6HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2632.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_7HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2633.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_8HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2634.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_9HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2635.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN_SPORTS_10HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2636.ts
#EXTINF:-1,AR_BEIN_SPORTS_11HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2637.ts
#EXTINF:-1,AR_BEIN_SPORTS_12HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2638.ts
#EXTINF:-1,AR_BEIN_SPORTS_13HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2639.ts
#EXTINF:-1,AR: BeinMovies 1HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1755.ts
#EXTINF:-1,AR: BeinMovies 2HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1756.ts
#EXTINF:-1,AR: BEIN MOVIES-3HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2617.ts
#EXTINF:-1,AR: BeINMOVIES-4HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/4250.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN  ACTION
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1812.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN YAHAlA DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1804.ts
#EXTINF:-1,AR-OSN-First-Comedy-HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2079.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN Movie kids HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1886.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN MOVIE Premiere
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1792.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN MOVIES Action
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1802.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN MOVIES COMEDY HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1885.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN MOVIES First More HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1882.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN_MOVIES HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1789.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN_MOVIES_FESTIVAL
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1787.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN_MOVIES_DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1788.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN On Demand
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1913.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN BOX OFFICE 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1881.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN BOX OFFICE 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1883.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN BOX OFFICE 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1884.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN ORBIT CINEMA1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1807.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN ORBIT CINEMA2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1806.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN_ON_DEMAND_EXTRA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2247.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN-On-Demand-Extra-HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2047.ts
#EXTINF:-1,AR-OSN-ELYOM
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2077.ts
#EXTINF:-1,AR: ABU DHABI SPORT 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1878.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN WWE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1880.ts
#EXTINF:-1,AR-OSN-Abu-Dhabi-Sports-3HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2049.ts
#EXTINF:-1,AR-OSN-Abu-Dhabi-Sports-2HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2048.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN DISCOVERY HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1889.ts
#EXTINF:-1,AR: OSN Animal Planet
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1931.ts
#EXTINF:-1,❤❤❤❤❤ ARABIC CH ❤❤❤❤❤
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2290.ts
#EXTINF:-1,AR: Abu Dhabi Emarat
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5341.ts
#EXTINF:-1,AR: Abu Dhabi Drama
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5340.ts
#EXTINF:-1,AR: Abu Dhabi
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5339.ts
#EXTINF:-1,AR: Time-Tuxi
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5321.ts
#EXTINF:-1,AR: TEN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5322.ts
#EXTINF:-1,AR: Melody Classic
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5330.ts
#EXTINF:-1,AR: Al-Oula-MAROC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5473.ts
#EXTINF:-1,AR: SAUDIA EQTISADIYA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5671.ts
#EXTINF:-1,AR: SAUDIA QURAN HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5667.ts
#EXTINF:-1,AR: SAUDIA THAQAFIYA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5670.ts
#EXTINF:-1,AL: Kino Comedy HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5264.ts
#EXTINF:-1,AR: TAHA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5324.ts
#EXTINF:-1,AR: Palestine-HQ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5320.ts
#EXTINF:-1,AR: MogaComedy
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5325.ts
#EXTINF:-1,AR: Moga-Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5326.ts
#EXTINF:-1,AR: CairoDrama
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5329.ts
#EXTINF:-1,AR: Cairo Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5328.ts
#EXTINF:-1,AR: Cairo-Aflam
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5327.ts
#EXTINF:-1,AR: Kuwait-Alarabi
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5317.ts
#EXTINF:-1,AR: Kuwait-2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5318.ts
#EXTINF:-1,AR: Kuwait-1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5319.ts
#EXTINF:-1,AR: ART AFLAM 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5186.ts
#EXTINF:-1,AR: ART AFLAM 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5187.ts
#EXTINF:-1,AR: MTV LEBANON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3548.ts
#EXTINF:-1,AR: TIME COMEDY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5312.ts
#EXTINF:-1,AR: TIME CINEMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5313.ts
#EXTINF:-1,AR: SPACE TOON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5311.ts
#EXTINF:-1,AR: ALYOUM
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5310.ts
#EXTINF:-1,AR: ALJADID
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3549.ts
#EXTINF:-1,AR: Cinema 9
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3254.ts
#EXTINF:-1,AR: AL RESALAH
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3774.ts
#EXTINF:-1,AR: AL NAHAR TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3775.ts
#EXTINF:-1,AR: AL NAHAR SPORTS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3777.ts
#EXTINF:-1,AR: AL NAHAR DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3776.ts
#EXTINF:-1,AR: AL NAHAR ALYAWM
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3778.ts
#EXTINF:-1,AR: AL MANAR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3779.ts
#EXTINF:-1,AR: AL MAGHRABIA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3780.ts
#EXTINF:-1,AR: AL MAGHARIBIATWO
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3781.ts
#EXTINF:-1,AR: ====+IRAQ CHANNELS+=====
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2931.ts
#EXTINF:-1,AR: SHARQIA KARBALA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2944.ts
#EXTINF:-1,AR: SHARJAH
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2933.ts
#EXTINF:-1,AR:  IRAQ tv
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2942.ts
#EXTINF:-1,AR: NBN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2938.ts
#EXTINF:-1,AR: LEBANON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2934.ts
#EXTINF:-1,AR: LDC MOVIES
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2935.ts
#EXTINF:-1,AR: LDC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2937.ts
#EXTINF:-1,AR: LBC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2936.ts
#EXTINF:-1,AR: IRAQIA SPORT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2941.ts
#EXTINF:-1,AR: IRAQ FUTURE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2940.ts
#EXTINF:-1,AR: ALMANAR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2932.ts
#EXTINF:-1,AR: ALBASRA IRAQ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2943.ts
#EXTINF:-1,AR: SAUDI SUNNEH
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3256.ts
#EXTINF:-1,AR: CARTON NETWORK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2939.ts
#EXTINF:-1,AR: SAUDI QURAN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3257.ts
#EXTINF:-1,AR: SADA ALBALAD DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3255.ts
#EXTINF:-1,AR: OTV LIBANON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3258.ts
#EXTINF:-1,AR: ALBAGHDADIA 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2949.ts
#EXTINF:-1,AR: AL SHARQIA TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2945.ts
#EXTINF:-1,AR: AL SHARQIA NEWS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2946.ts
#EXTINF:-1,AR: AL HURRA IRAQ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2948.ts
#EXTINF:-1,AR: Tamazight
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2592.ts
#EXTINF:-1,AR: SAMIRA-TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2594.ts
#EXTINF:-1,AR: Assadissa
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2588.ts
#EXTINF:-1,AR: Al_Maghribia
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2597.ts
#EXTINF:-1,AR: Almaghribia-MAROC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2593.ts
#EXTINF:-1,AR: 2M-MAROC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2590.ts
#EXTINF:-1,AR: Medi 1 Sat
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2052.ts
#EXTINF:-1,AR: Arriadia Maroc
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2051.ts
#EXTINF:-1,AR: Aljazeera-Mubasher
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1981.ts
#EXTINF:-1,AR:Samira TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2612.ts
#EXTINF:-1,AR: KBCAlgeria
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2608.ts
#EXTINF:-1,AR: Ajyal TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7496.ts
#EXTINF:-1,AR: Al Fady TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7503.ts
#EXTINF:-1,AR: Al Horreya TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7499.ts
#EXTINF:-1,AR: Al Maaref  TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7505.ts
#EXTINF:-1,AR: Alkarma TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7500.ts
#EXTINF:-1,AR: Hewar Tunisi TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7495.ts
#EXTINF:-1,AR: Miracle Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7502.ts
#EXTINF:-1,AR: Noursat TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7504.ts
#EXTINF:-1,AR: Qanat Al Hayat
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7501.ts
#EXTINF:-1,AR :  ALJAZEERA DOCU
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7741.ts
#EXTINF:-1,AR:  AL JAZEERA NEWS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7742.ts
#EXTINF:-1,AR: AL RAY QATAR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7737.ts
#EXTINF:-1,AR: Alarabya Alhadath
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7740.ts
#EXTINF:-1,AR: ALRAYAN QAT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7738.ts
#EXTINF:-1,AR: QATAR TV [QAT]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7739.ts
#EXTINF:-1,AR: SAT 7
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7498.ts
#EXTINF:-1,AR: Sat 7 Kids
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7497.ts
#EXTINF:-1,AR: Mekameleen 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2605.ts
#EXTINF:-1,AR: Aljadeed LIVE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2610.ts
#EXTINF:-1,AR:ELDJAZAIRIA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2606.ts
#EXTINF:-1,AR:Echourouktv
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2611.ts
#EXTINF:-1,AR:Dzair Tv
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2613.ts
#EXTINF:-1,AR:Dzair News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2614.ts
#EXTINF:-1,AR: AlHaddaf
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2609.ts
#EXTINF:-1,AR: ALGERIE 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2607.ts
#EXTINF:-1,ARr: Zaitouna
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2604.ts
#EXTINF:-1,ARr: NATIONAL1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2598.ts
#EXTINF:-1,AR: Tounesna
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2603.ts
#EXTINF:-1,AR: TELVZA TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2602.ts
#EXTINF:-1,AR: NATIONAL2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2599.ts
#EXTINF:-1,AR: FIRST.TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2600.ts
#EXTINF:-1,AR: ETTOUNSIA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2601.ts
#EXTINF:-1,AR: Hannibal TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2596.ts
#EXTINF:-1,AR: NESSMATV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2595.ts
#EXTINF:-1,AR: TNN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2591.ts
#EXTINF:-1,AR:Starworld
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2075.ts
#EXTINF:-1,AR: YAS-SPORTS-HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2086.ts
#EXTINF:-1,AR: TOYOR_AL-JANAH
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1997.ts
#EXTINF:-1,AR: RT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1985.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana-Music
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1977.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana-Khalijia
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1976.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana Masriya
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1770.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana Clip
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1768.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana Classic
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1769.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1771.ts
#EXTINF:-1,AR: Rotana
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1767.ts
#EXTINF:-1,AR:Rotana Aflam
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5199.ts
#EXTINF:-1,AR:MBC Drama HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5201.ts
#EXTINF:-1,AR: ART Hekayat 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5200.ts
#EXTINF:-1,AR: NATIONAL GEO ABUT DHABI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1892.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC_BOLLYWOOD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1639.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC_ACTION
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1640.ts
#EXTINF:-1,AR: ON TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3234.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC 3 KIDS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3233.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3232.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC_4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1641.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC_3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1642.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC_2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1643.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC-Drama
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1644.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC MAX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1909.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC MASR 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1908.ts
#EXTINF:-1,AR: MBC MASR 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1907.ts
#EXTINF:-1,AR: France24
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1975.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI ZAMAN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2141.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1932.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI SPORT HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2143.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI SPORT 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2145.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI SPORT 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2144.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI RACING
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1912.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI ONE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2140.ts
#EXTINF:-1,AR: DUBAI DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2142.ts
#EXTINF:-1,AR: CBC DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2083.ts
#EXTINF:-1,AR: CBC-Extra
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2084.ts
#EXTINF:-1,AR: Cartoon Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2050.ts
#EXTINF:-1,AR: BBC.ARABIC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1923.ts
#EXTINF:-1,AR: BBC-News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1984.ts
#EXTINF:-1,AR: BBC-Arabia
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1983.ts
#EXTINF:-1,AR: Art-Hekayat 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1978.ts
#EXTINF:-1,AR: ART-Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1979.ts
#EXTINF:-1,AR: Alkass 4HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1891.ts
#EXTINF:-1,AR: Alkass 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1930.ts
#EXTINF:-1,AR: Alkass 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1911.ts
#EXTINF:-1,AR: Alkass 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1910.ts
#EXTINF:-1,AR: Aljazeera
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1980.ts
#EXTINF:-1,AR: Alarabiya
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1982.ts
#EXTINF:-1,AR: AL KASS 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1877.ts
#EXTINF:-1,AR: ADALEMARAT-HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2085.ts
#EXTINF:-1,AR: AD-Sports2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1925.ts
#EXTINF:-1,AR: AD-Sports1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1924.ts
#EXTINF:-1,AR-ZEE ALWAN HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1905.ts
#EXTINF:-1,AR-SYRIA DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1901.ts
#EXTINF:-1,AR-SYRIA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1899.ts
#EXTINF:-1,AR: SAMA DUBAI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1898.ts
#EXTINF:-1,AR: NILE SPORT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1897.ts
#EXTINF:-1,AR: NILE LIFE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1896.ts
#EXTINF:-1,AR-NILE DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1895.ts
#EXTINF:-1,AR-NILE COMEDY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1894.ts
#EXTINF:-1,AR-NILE CINEMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1893.ts
 

BBC itv Film4 UK USA Turkey m3u channels new tsBBC itv Film4 UK USA Turkey m3u channels new ts#EXTINF:-1,BBC 1
http://178.156.80.187:8090/BBC1/index.m3u8
#EXTINF:-1,BBC 2
http://178.156.80.187:8090/BBC2/index.m3u8
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://178.156.80.187:8090/CartoonNetwork/index.m3u8
#EXTINF:-1,CBBC
http://178.156.80.187:8090/CBBC/index.m3u8
#EXTINF:-1,CHANNEL 5
http://178.156.80.187:8090/CHANNEL5/index.m3u8
#EXTINF:-1,CHANNEL 4 HD
http://178.156.80.187:8090/CHANNEL4/index.m3u8
#EXTINF:-1,FILM 4
http://178.156.80.187:8090/FILM4/index.m3u8
#EXTINF:-1,INFO HD
http://178.156.80.187:8090/INFO/index.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 11
http://178.156.80.187:8090/KANAL11/index.m3u8
#EXTINF:-1,MORE4
http://178.156.80.187:8090/MORE4/index.m3u8
#EXTINF:-1,PBS AMERICA
http://178.156.80.187:8090/PBSAMERICA/index.m3u8
#EXTINF:-1,CNN
http://178.156.80.187:8090/CNN/index.m3u8
#EXTINF:-1,E4
http://178.156.80.187:8090/E4/index.m3u8
#EXTINF:-1,EURONEWS
http://178.156.80.187:8090/EURONEWS/index.m3u8
#EXTINF:-1,ITV 1
http://178.156.80.187:8090/ITV1/index.m3u8
#EXTINF:-1,ITV 2
http://178.156.80.187:8090/ITV2/index.m3u8
#EXTINF:-1,ITV 3
http://178.156.80.187:8090/ITV3/index.m3u8
#EXTINF:-1,ITV 4
http://178.156.80.187:8090/ITV4/index.m3u8
#EXTINF:-1,MTV
http://178.156.80.187:8090/MTV/index.m3u8
#EXTINF:-1,NAT GEO HD
http://178.156.80.187:8090/NATGEO/index.m3u8
#EXTINF:-1,SKYNEWS
http://178.156.80.187:8090/SKYNEWS/index.m3u8
#EXTINF:-1,Eurosport 1
http://178.156.80.187:8090/Eurosport1/index.m3u8
#EXTINF:-1,Eurosport 2
http://178.156.80.187:8090/Eurosport2/index.m3u8
#EXTINF:-1,VIP TR| 360TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10678.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| A HABER
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10697.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| A SPOR HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10619.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| A2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10710.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| ANIMAL PLANET
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10644.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Aspor_HDplus
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10620.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| ATV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10711.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| ATV AVRUPA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10709.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BABY TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10675.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BBC EARTH
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10643.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Bein Boxx office
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10604.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Bein Boxx office 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10603.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Bein Boxx office 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10602.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN IZTV HD (LOCAL)
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10681.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES ACTION
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10601.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES FAMILY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10577.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES FESTIVAL
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10569.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES PREMIER
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10600.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES PREMIERE 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10590.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES STARS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10599.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEIN MOVIES TURK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10587.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Bein_GURME
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10685.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BENGUTURK HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10686.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BEYAZTV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10712.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BJK TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10624.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| BLOOMBERG HT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10690.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| CARTOONNETWORK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10674.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| CINESTAR KOMEDI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10579.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| CNNTURK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10691.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DAVINCI LEARNING
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10680.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DIGIMAX 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10568.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DIGIMAX 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10567.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISCOVERY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10647.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISCOVERY SCIENCE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10646.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISCOVERY SHOWCASE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10645.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISNEY CHANNEL
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10673.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISNEY JUNIOR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10672.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DISNEY XD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10671.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Dizi Tv HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10565.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DREAMTURK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10655.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| DREAMTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10656.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Euro D
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10706.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| EUROSPORT1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10622.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| EUROSPORT2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10621.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| EUROSTAR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10713.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FB TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10625.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FIL TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10616.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FILMAX ACTION HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10563.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FILMAX BLACK HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10562.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FILMAX PREMIER HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10561.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FILMBOX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10684.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FLASH TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10692.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FOX CRIME HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10701.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FOX LIFE HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10683.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FOXTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10702.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| FX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10682.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| GS TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10623.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| HABER TURK HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10688.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| HALK TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10693.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| HISTORY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10648.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| IDMAN TV(EXTREME SPORT HD )
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10618.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| IDX HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10652.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KANAL 7
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10699.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KANAL 7 AVRUPA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10698.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KANAL A
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10695.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KANAL B
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10708.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KANAL D
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10707.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KIDZ/ANIMEZ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10670.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KRAL POP
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10658.ts
#EXTINF:-1,VIP-TR| Lig TV 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11210.ts
#EXTINF:-1,VIP-TR| Lig TV 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11209.ts
#EXTINF:-1,VIP-TR| LIG TV 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11208.ts
#EXTINF:-1,VIP-TR| LIG TV Bein Sports 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/11211.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| KRAL TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10657.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| LIGTV1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10641.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| LIGTV1 YEDEK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10640.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| LIGTV2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10639.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| LIGTV3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10638.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| LIGTV4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10637.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MAGIC BOX 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10585.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MAGIC BOX 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10589.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MAGIC BOX ANIMASYON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10586.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MAGIC BOX KOMEDI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10566.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MAGIC BOX WESTERN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10572.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MINIKA COCUK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10669.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MINIKA GO
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10668.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Action HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10578.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MOVIESMART CLASSIC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10588.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Family HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10576.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Fest HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10575.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Gold HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10574.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Platin 2 HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10573.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Premium 2  HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10571.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| MovieSmart Premium HD [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10570.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NAT_GEO
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10651.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NAT_GEO_PEOPLE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10650.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NAT_GEO_WILD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10649.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NICK JR
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10667.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NICKELODEON
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10666.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NR1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10660.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NTV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10705.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| NTVSPOR_HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10628.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Power Turk
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10659.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Rumeli TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10654.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| S SPORTS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10629.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Salon 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10598.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Salon 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10597.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Salon 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10596.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SEMERKAND HD plus
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10679.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SHOWMAX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10703.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SHOWTURK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10677.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SHOWTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10704.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10614.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 10 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10613.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10612.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10611.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10610.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10609.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 6 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10608.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 7 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10607.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 8 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10606.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMA 9 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10605.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Sinema TV [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10595.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Sinema TV 1001 [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10594.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Sinema TV 2 [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10593.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Sinema TV Aile [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10592.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Sinema TV Aksiyon [Canli]
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10591.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMAX COMEDY
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10582.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMAX Family HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10581.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMAX FEARHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10580.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SINEMAX NOSTALGIA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10583.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SiNEMAX TURK HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10584.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SMART COCUK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10615.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SMARTSPOR 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10630.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| SPORTS TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10626.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| STARTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10714.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TARIM TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10694.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TEK_RUMELI
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10653.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| Teve 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10700.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TGRT EU
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10696.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TIVIBU SPOR 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10632.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TIVIBU SPOR 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10631.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TIVIBUSPOR 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10634.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TIVIBUSPOR 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10633.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TLC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10687.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TMB TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10662.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT 1 Y
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10718.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT Cocuk
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10663.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT Spor
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10627.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT_AVAZ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10676.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| YESiLCAM TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10564.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT_HABER
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10689.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT_MUZIK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10661.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT_OKUL
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10664.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRT1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10719.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TRTCOCUK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10665.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TV 8 INT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10715.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TV8
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10717.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| TV8.5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10716.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| VIP LIGTV1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10636.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| VIP LIGTV2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10635.ts
#EXTINF:-1,VIP TR| YABAN TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10642.ts
#EXTINF:-1,❦❦❦❦❦❦ TURKISH❦❦❦❦❦❦❦❦❦
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6812.ts
#EXTINF:-1,TR: Bein Sport HD 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6671.ts
#EXTINF:-1,TR: Bein Sport HD 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6670.ts
#EXTINF:-1,TR: Bein Sport HD 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6669.ts
#EXTINF:-1,TR: Bein Sport HD 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6668.ts
#EXTINF:-1,Tivibuspor
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1970.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibuspor 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6680.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1554.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibuspor 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6681.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibuspor 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6682.ts
#EXTINF:-1,TR | Movies TR 7
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6675.ts
#EXTINF:-1,TR : SINEMA 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/524.ts
#EXTINF:-1,TR_KANAL_7_HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3127.ts
#EXTINF:-1,TR:  Bloomberg
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6697.ts
#EXTINF:-1,TR:  BursaSpor
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6698.ts
#EXTINF:-1,TR:  Discovery Turbo Xtra
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6759.ts
#EXTINF:-1,TR:  Disney Junior
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6760.ts
#EXTINF:-1,TR:  Ekin TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6763.ts
#EXTINF:-1,TR: 24 TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5452.ts
#EXTINF:-1,TR: 360
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3136.ts
#EXTINF:-1,TR: A Haber
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6689.ts
#EXTINF:-1,TR: A Spor
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6691.ts
#EXTINF:-1,TR: A2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6688.ts
#EXTINF:-1,TR: Aksu TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5453.ts
#EXTINF:-1,TR: Animal Planet
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6692.ts
#EXTINF:-1,TR: ATV Avrupa
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6693.ts
#EXTINF:-1,TR: ATV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1377.ts
#EXTINF:-1,TR: BABY TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6694.ts
#EXTINF:-1,TR: BBC Earth
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6695.ts
#EXTINF:-1,TR: Belgesel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/6756.ts
#EXTINF:-1,UK:  Sky Cinema Box Office 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9274.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Cinema Box Office 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9275.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Cinema Box Office 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9276.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Cinema Box Office 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9277.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Cinema Box Office 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9278.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports Action
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9272.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports Box Office (Live Events Only)
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9267.ts
#EXTINF:-1,UK: Premier League
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9266.ts
#EXTINF:-1,UK : Sky Sports Main Event
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9269.ts
#EXTINF:-1,UK: SKy Sports Cricket
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9271.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports Football
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9270.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports MIX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8025.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9273.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports News HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/818.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports The Open
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9268.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: BT SPORTS HD 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8040.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: BT SPORTS HD 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8039.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: BT SPORTS HD 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8038.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: PREMIER SPORTS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8037.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8036.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8035.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  3 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8034.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8033.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8032.ts
#EXTINF:-1,VIP UK: SKY SPORTS  F1 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8031.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8062.ts
#EXTINF:-1,UK: Channel 4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3084.ts
#EXTINF:-1,UK: Channel 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3085.ts
#EXTINF:-1,UK: CHELSEA TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5655.ts
#EXTINF:-1,UK: CNN HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8042.ts
#EXTINF:-1,UK: Dave HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3088.ts
#EXTINF:-1,UK: Boomerang
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8029.ts
#EXTINF:-1,UK: Box Nation
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8030.ts
#EXTINF:-1,UK:  ITV Encore
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8083.ts
#EXTINF:-1,UK:  ITV Be
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8082.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Rocks HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8081.ts
#EXTINF:-1,UK:  MTV Music UK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8080.ts
#EXTINF:-1,UK:  MTV Live HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8079.ts
#EXTINF:-1,UK:  MTV Hits HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8078.ts
#EXTINF:-1,UK:  MTV Dance HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8077.ts
#EXTINF:-1,UK:  Real Lives
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8076.ts
#EXTINF:-1,UK:  Lifetime HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8075.ts
#EXTINF:-1,UK: Heart TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8074.ts
#EXTINF:-1,UK: eir Sports 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8073.ts
#EXTINF:-1,UK:  eir Sports 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8072.ts
#EXTINF:-1,UK:  CBeebies
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8070.ts
#EXTINF:-1,UK: W HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12915.ts
#EXTINF:-1,UK: 4 Seven
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12914.ts
#EXTINF:-1,UK: POP MAX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12913.ts
#EXTINF:-1,UK: Cartoonito
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12912.ts
#EXTINF:-1,UK: HISTORY HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12911.ts
#EXTINF:-1,UK:  ABC NEWS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8069.ts
#EXTINF:-1,UK:  SKY Movies Disney HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8068.ts
#EXTINF:-1,UK: LFC TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8067.ts
#EXTINF:-1,UK:  ID
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8066.ts
#EXTINF:-1,Uk: Disney Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8065.ts
#EXTINF:-1,UK: DisneyJunior
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8064.ts
#EXTINF:-1,UK:  E! Entertainment
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8063.ts
#EXTINF:-1,UK:  Sky Sp News HQ
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8060.ts
#EXTINF:-1,UK Travel Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8058.ts
#EXTINF:-1,UK: 4 music
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8051.ts
#EXTINF:-1,UK: Liverpool FC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8049.ts
#EXTINF:-1,UK|: Comedy Extra
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8043.ts
#EXTINF:-1,UK:  Tiny POP
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8041.ts
#EXTINF:-1,UK:  H2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8055.ts
#EXTINF:-1,UK:  Nick JR Peppa
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8048.ts
#EXTINF:-1,UK:  Spike UK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8059.ts
#EXTINF:-1,UK:  Universal Channel UK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8057.ts
#EXTINF:-1,UK: CARTOON NETWORK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5656.ts
#EXTINF:-1,UK:  Discovery Shed UK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/8047.ts
#EXTINF:-1,UK: Nick Junior
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2241.ts
#EXTINF:-1,UK: Nick-Jr-Too
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2242.ts
#EXTINF:-1,UK: Nickelodeon HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2240.ts
#EXTINF:-1,UK: Nicktoons
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1943.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1446.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/1447.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| 4Seven HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12775.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| 5USA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12773.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| 5USA  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12765.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| ABN TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12755.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| alibi
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12479.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| AMC from BT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12750.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Animal Planet
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12767.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| At The Races
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12744.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Baby TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12751.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BBC Four HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12768.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BBC One HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12770.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BBC ONE SCOTTLAND FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12771.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BBC ONE WALES FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12733.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BBC Two HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12766.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Best Direct
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12680.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BET:BlackEntTv
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12758.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Bloomberg
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12426.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Bloomberg HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12745.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Boomerang
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12685.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Boomerang  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12746.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Box Hits
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12747.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Box Nation
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12749.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Box Upfront
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12748.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BoxNation HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12734.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12725.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12711.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12763.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport ESPN FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12700.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport Extra 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12761.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport Extra 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12708.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport Extra 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12760.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport Extra 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12762.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport Extra 5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12764.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sport//ESPN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12759.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sports 1 FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12756.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sports 2 FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12753.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| BT Sports 3 FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12754.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Cartoon Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12742.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Cartoon Network  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12740.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Cartoon Network HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12655.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Cartoonito (Not 24/7)
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12736.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CBBC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12743.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CBS Action
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12737.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CBS Drama
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12738.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CBS Reality
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12425.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CBS Reality  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12424.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Challenge
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12468.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12735.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 4  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12739.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 4 HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12726.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12728.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 5 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12730.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel 5 Plus 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12649.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channel AKA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12731.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Channels 24
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12628.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Chart Show TV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12729.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Chartshow Hits
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12727.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Citv (Not 24/7)
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12732.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| CNN International
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12741.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Comedy Central Extra
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12712.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Comedy Central HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12715.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| ComedyCentral
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12718.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| ComedyXtra
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12720.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| ComedyXtra  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12467.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Create & Craft
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12423.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Crime & Investigation
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12724.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Crime & Investigation HD UK 1080
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12396.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Crime & Investigation HD UK* 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12395.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Dave
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12612.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Dave HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12719.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Dave ja vu
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12422.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disc.History
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12714.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disc.Science
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12722.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disc.Turbo
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12606.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12716.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery Channel  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12717.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12721.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery History
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12713.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery Ireland
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12709.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery Science
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12710.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery Shed Sat
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12701.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Discovery Turbo
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12703.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12704.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney Channel   1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12707.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney Junior
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12702.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney Junior HD UK 1080
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12400.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney Junior HD UK* 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12399.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney XD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12574.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney XD  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12466.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney XD HD UK 1080
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12398.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Disney XD HD UK* 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12397.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| DMAX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12723.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Dmax  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12706.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Drama
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12705.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Drama Ireland
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12686.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| E!  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12693.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| E! UK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12698.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| E4 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12689.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| E4 HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12691.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| E4 Sat
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12697.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eden
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12699.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eden HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12677.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| eir Sport 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12481.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| eir Sport 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12480.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| EIR Sports 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12695.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eurosport 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12421.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eurosport 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12420.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eurosport 2 FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12690.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Eurosport FHD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12541.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Film4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12696.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Film4  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12465.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| FILM4 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12472.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Flava
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12687.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Food Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12692.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Food Network  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12694.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky 1 HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12586.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Arts
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12584.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Arts HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12459.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Atlantic FHD UK Xhoan
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12401.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Action FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12583.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Action HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12593.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Action&Adventure*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12595.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Comedy FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12591.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Comedy HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12592.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Comedy*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12590.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Disney FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12600.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Disney HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12602.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Disney*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12604.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Drama&Romance
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12597.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Drama&Romance FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12603.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Drama&Romance HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12599.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Family FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12605.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Family HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12587.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Family*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12601.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hero FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12588.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hero HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12594.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hero*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12596.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hits FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12546.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hits HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12559.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Hits*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12551.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Premier   1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12543.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Premier FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12544.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Premier HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12561.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Premier*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12545.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema SciFi&Horror FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12547.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema SciFi&Horror HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12542.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema SciFi&Horror*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12548.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Select FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12550.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Select HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12555.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Select*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12557.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Thriller
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12462.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Thriller FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12552.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Cinema Thriller HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12549.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Living
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12553.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Living HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12554.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12556.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky News HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12558.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Action
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12573.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Action FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12560.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Action HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12568.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Arena
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12570.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Arena FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12569.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Arena HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12565.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Box Office
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12463.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Cricket
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12572.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Cricket FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12562.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Cricket HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12566.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports F1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12571.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports F1 FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12567.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports F1 HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12564.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Football
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12563.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Football FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12517.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Football HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12539.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Golf
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12521.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Golf FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12540.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Golf HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12519.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Main Event
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12529.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Main Event FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12531.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Main Event HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12522.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Mix
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12534.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Mix FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12523.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Mix HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12525.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12518.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports News HD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12520.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Premier League
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12528.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Premier League FHD*
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12526.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky Sports Premier League HD 720
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12524.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12533.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sky2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12530.ts
#EXTINF:-1,VIP UK| Sony Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/12536.ts
#EXTINF:-1,USA:USA Net
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2918.ts
#EXTINF:-1,USA:Poker Central
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2921.ts
#EXTINF:-1,USA:Nick
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2922.ts
#EXTINF:-1,USA:NDTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2924.ts
#EXTINF:-1,USA:E! HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2914.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2919.ts
#EXTINF:-1,USA: SHOW TIME
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3764.ts
#EXTINF:-1,USA: CNN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3333.ts
#EXTINF:-1,USA: CBS NEW,S
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3762.ts
#EXTINF:-1,USA: BET
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3763.ts
#EXTINF:-1,US: CW HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5108.ts
#EXTINF:-1,US: WWE Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2211.ts
#EXTINF:-1,US: Versus NBA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5109.ts
#EXTINF:-1,US: Cartoon Network-
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5110.ts
#EXTINF:-1,US: TSN 5
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2322.ts
#EXTINF:-1,US: TSN 4
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2206.ts
#EXTINF:-1,US: TSN 3
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2321.ts
#EXTINF:-1,US: TSN 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2205.ts
#EXTINF:-1,US: TSN 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2204.ts
#EXTINF:-1,US: TSC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5111.ts
#EXTINF:-1,US: ESPN Deportes-US
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5057.ts
#EXTINF:-1,US: Comedy Central
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5058.ts
#EXTINF:-1,US: TLC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5059.ts
#EXTINF:-1,US: TBS HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5061.ts
#EXTINF:-1,US: SyFy US
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5062.ts
#EXTINF:-1,US: Starz Edge
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5065.ts
#EXTINF:-1,US: Starz East
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5063.ts
#EXTINF:-1,US: STARS Cinema
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5064.ts
#EXTINF:-1,US: SportsNet Ontario
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5067.ts
#EXTINF:-1,US: SportsNet 360 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5068.ts
#EXTINF:-1,US: Sports Net Pacific HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5069.ts
#EXTINF:-1,US: RT America HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5070.ts
#EXTINF:-1,US: Poker Central
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2214.ts
#EXTINF:-1,US: Sports Net West HD-US
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5071.ts
#EXTINF:-1,US: PAG HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5072.ts
#EXTINF:-1,US: NFL HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5073.ts
#EXTINF:-1,US: NBC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5074.ts
#EXTINF:-1,US: NBC Golf HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2216.ts
#EXTINF:-1,US: Nickelodeon HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5076.ts
#EXTINF:-1,US: Freeform HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5077.ts
#EXTINF:-1,US: E!
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5078.ts
#EXTINF:-1,US: LIFE TIME
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5079.ts
#EXTINF:-1,US: History Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5083.ts
#EXTINF:-1,US: HGTV
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5084.ts
#EXTINF:-1,US: HBO ZONE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2209.ts
#EXTINF:-1,US: HBO SIGNATURE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5085.ts
#EXTINF:-1,US: HBO Comdey
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5086.ts
#EXTINF:-1,US: HBO East
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5087.ts
#EXTINF:-1,US: HBO
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5088.ts
#EXTINF:-1,US: HALLMARK
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5089.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2208.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports 1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2207.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports  2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2213.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports  1
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2212.ts
#EXTINF:-1,US: FOX Deportes HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2217.ts
#EXTINF:-1,US: Fox 59 News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3380.ts
#EXTINF:-1,US: FOX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3379.ts
#EXTINF:-1,US: Fight Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3219.ts
#EXTINF:-1,US: ESPN
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2323.ts
#EXTINF:-1,US: Discovery Science HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5091.ts
#EXTINF:-1,US: Discovery Channel HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5092.ts
#EXTINF:-1,US: Action Max HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7528.ts
#EXTINF:-1,US: AMC HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7527.ts
#EXTINF:-1,US: Cinemax HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7525.ts
#EXTINF:-1,US: CNN HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7531.ts
#EXTINF:-1,US: ESPN U HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7506.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports South
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7529.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports West
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7518.ts
#EXTINF:-1,US: FX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7524.ts
#EXTINF:-1,US: FXX
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7523.ts
#EXTINF:-1,US: Golf HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7535.ts
#EXTINF:-1,US: Investigation Discovery HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7522.ts
#EXTINF:-1,US: MLB Network HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7516.ts
#EXTINF:-1,US: MoreMax HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7521.ts
#EXTINF:-1,US: NBA HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7507.ts
#EXTINF:-1,US: NBC Sports Network HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7534.ts
#EXTINF:-1,US: NHL Network HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7533.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Arizona HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7514.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Bay Area HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7513.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Los Angeles HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7512.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Mountain HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7511.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Oregon HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7510.ts
#EXTINF:-1,US: PAC-12 Washington HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7509.ts
#EXTINF:-1,US: Showtime
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7519.ts
#EXTINF:-1,US: Spike HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7520.ts
#EXTINF:-1,US: Sports Net One HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7530.ts
#EXTINF:-1,US: Tennis Channel HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7532.ts
#EXTINF:-1,US: USA Network
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/7517.ts
#EXTINF:-1,US: TNT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5093.ts
#EXTINF:-1,US: Comedy C HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2215.ts
#EXTINF:-1,US: CNBC
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2203.ts
#EXTINF:-1,US: Cinemax
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5094.ts
#EXTINF:-1,US: CBSN HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5095.ts
#EXTINF:-1,US: CBS News HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5096.ts
#EXTINF:-1,US: CBS DRAMA
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5097.ts
#EXTINF:-1,US: CBS ACTION
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5098.ts
#EXTINF:-1,US: AFN NEWS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10551.ts
#EXTINF:-1,US: AFN Prime Atlantic
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10548.ts
#EXTINF:-1,US: AFN Prime Pacific
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10549.ts
#EXTINF:-1,US: AFN SPORT 2
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10553.ts
#EXTINF:-1,A&E 1080p-US
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/9174.ts
#EXTINF:-1,US: BET
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10546.ts
#EXTINF:-1,US: Cinemax 5 Starmax
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10556.ts
#EXTINF:-1,US: Cinemax East
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10555.ts
#EXTINF:-1,US: Cinemax Moremax
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10554.ts
#EXTINF:-1,US: Destination America
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10547.ts
#EXTINF:-1,US: The Florida Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10558.ts
#EXTINF:-1,US: Travel Channel
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10557.ts
#EXTINF:-1,US: AFN Spectrum
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/10552.ts
#EXTINF:-1,US: BYU Sports TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5099.ts
#EXTINF:-1,US: BRAVO
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2210.ts
#EXTINF:-1,US: Bloomberg
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5100.ts
#EXTINF:-1,US: BEIN SPORT
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2320.ts
#EXTINF:-1,US: Animal Planet
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5101.ts
#EXTINF:-1,US: Willow Cricket HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5102.ts
#EXTINF:-1,US: ESPN 2 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2331.ts
#EXTINF:-1,US: AFN SPORTS
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5103.ts
#EXTINF:-1,US: AFN PULSE
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5104.ts
#EXTINF:-1,US: A&E
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5105.ts
#EXTINF:-1,US: ABC News HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5106.ts
#EXTINF:-1,US: ABC News
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/2202.ts
#EXTINF:-1,US: 360 North
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/5107.ts
#EXTINF:-1,US CBS Sports Network HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3221.ts
#EXTINF:-1,US Fox Sports 506 HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3230.ts
#EXTINF:-1,US NFL Channel HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3220.ts
#EXTINF:-1,US BYU Sports TV HD
http://clientportalpro.com:2500/live/VE5DWv4Ait/7KHLqRRZ9E/3231.ts
 


افضل الموقع لتحميل ملفات قنوات m3u وiptv للحاسوب وللاندرويد, ومشاهدة القنوات على الاندرويد, مع أفضل موقع IPTV وM3U ,حيث يمكنك تحميل ملف قنوات iptv مجانا.

افضل الموقع لتحميل ملفات قنوات m3u وiptv للحاسوب وللاندرويد, ومشاهدة القنوات على الاندرويد, مع أفضل موقع IPTV وM3U ,حيث يمكنك تحميل ملف ق...

starsat oficielle